nnw-oc-studenta

Ubezpieczenie OC Studenta

Odpowiedzialność Cywilna na studiach

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w którym ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody nieumyślnie wyrządzone przez studenta w związku z wykonywaniem przez niego praktyk, jego nauką na uczelni i czynnościami życia prywatnego. Ubezpieczenie OC Studenta zadziała więc na przykład w następujących sytuacjach:

  • w trakcie praktyk student przypadkowo potłukł sprzęt należący do pracodawcy,
  • na uczelni w trakcie zajęć student niechcący zrzucił ze stolika probówki lub inne przyrządy używane w trakcie zajęć, a przyrządy te uległy zniszczeniu.

Ubezpieczenie OC gwarantuje wówczas pokrycie kosztów wyrządzonej szkody do wysokości wskazanej w wybranym wariancie ochrony.

Ubezpieczenie NNW i OC Studenta w kilku wariantach do wyboru znajdziesz na stronie: bezpieczny.pl/studia-szczegoly

Czy ta odpowiedź była pomocna?

89 z 116 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik