nnw-dla-dzieci

Jak mogę starać się o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku dziecka?

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku dziecka

Do zgłoszenia roszczenia z tytułu zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji potrzebna jest dokumentacja medyczna potwierdzająca konieczność wykonania np. badań, zabiegów lub zabiegów rehabilitacyjnych (np. skierowanie lub zalecenie) oraz faktury lub rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty, wystawione na nazwisko Ubezpieczonego.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

60 z 108 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik