nnw-dla-dzieci

Moje dziecko zachorowało / miało wypadek i nie mogło uczestniczyć w szkolnej wycieczce. Jak mogę starać o zwrot jej kosztów?

Zwrot kosztów wycieczki szkolnej

Warunkiem wypłaty świadczenia jest dostarczenie zaświadczenia z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzającego poniesienie kosztów wycieczki wraz z informacją, że koszty te nie zostały zwrócone Ubezpieczonemu/Rodzicowi i że Ubezpieczony w niej nie uczestniczył. Potrzebne będzie również zaświadczenie od lekarza potwierdzające konieczność leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w związku z wypadkiem lub chorobą Ubezpieczonego w okresie, w którym była planowana wycieczka szkolna.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

54 z 90 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik