nnw-dla-dzieci

W jakich sytuacjach można starać się o zwrot kosztów pomocy psychologicznej dla dziecka?

Pomoc psychologiczna

W następstwie traumatycznej sytuacji, wskutek której taka pomoc jest potrzebna. Za traumatyczną sytuację w rozumieniu OWU uznaje się: śmierć rodzica Ubezpieczonego, śmierć rodzeństwa Ubezpieczonego, próbę samobójczą Ubezpieczonego, zdiagnozowanie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego lub prześladowanie w placówce oświatowo-wychowawczej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

53 z 73 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik