nnw-dla-dzieci

Moje dziecko zostało ukąszone przez kleszcza – z jakich świadczeń mogę skorzystać?

Świadczenia przy ukąszeniu przez kleszcza

W ubezpieczeniu NNW dziecka można skorzystać z trzech świadczeń na wypadek ukąszenia przez kleszcza:

  • zwrotu kosztów wizyty lekarskiej w celu wyjęcia kleszcza lub po pojawieniu się rumienia wędrującego – do 500 PLN,
  • zwrotu kosztów badań laboratoryjnych dziecka w kierunku boreliozy – do 500 PLN,
  • zwrotu kosztów antybiotykoterapii zaleconej przez lekarza w celu leczenia boreliozy – do 500 PLN.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

106 z 125 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik