szkody AXA

Infolinia Uniqa

22 599 95 22 pn-pt 08:00-19:00

Infolinia Bezpieczny.pl

(58) 718 92 53 pn-pt 08:00-17:00

Wyślij SMS oddzwonimy

SMS o treści SZKODA
na nr 536 571 950*
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów

Zgłoszenie zdarzenia - Uniqa

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW / w wyniku zawału serca lub udaru mózgu / w wyniku wypadku komunikacyjnego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia aktu zgonu,
  4. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu,
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość każdego z uprawnionych,
  6. odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w przypadku gdy Ubezpieczony nie wskazał uposażonych,
  7. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  8. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  9. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku NNW

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie NNW

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego dziecka z placówki medycznej, w której dziecko było leczone w związku z zaistniałym zdarzeniem będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w celu leczenia choroby

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego dziecka z placówki medycznej, w której dziecko przebywało w celu leczenia choroby,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych Ubezpieczonego spowodowanych NNW

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  5. kopie / oryginały rachunków bądź faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  6. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  7. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  8. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego spowodowanych NNW

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
  4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji,
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  6. kopie / oryginały rachunków bądź faktur wystawionych na Ubezpieczonego wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,
  7. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  8. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Zdiagnozowanie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia wyniku badania histopatologicznego w przypadku nowotworu,
  4. kserokopia dokumentacji medycznej z leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisów wyników badań (np. CT,MRI,USG,RTG),
  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  6. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  7. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Śmierć rodziców Ubezpieczonego spowodowana w NNW

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia.
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą elektroniczną, bądź listowną,
  2. oświadczenie wypełnione przez placówkę oświatową, potwierdzające ochronę ubezpieczeniową poszkodowanego.
   Uwaga: dotyczy wyłącznie ubezpieczenia grupowego w formie bezimiennej (polisy rozpoczynające się od numeru 922),
  3. kserokopia aktualnego odpisu skróconego aktu urodzenia ubezpieczonego dziecka,
  4. oryginał aktu zgonu rodzica lub kserokopia,
  5. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument medyczny wydany przez lekarza, określający przyczynę zgonu,
  6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest pełnoletni, lub,
  7. kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni,
  8. protokół powypadkowy (sporządzony np. przez Ubezpieczającego) lub protokół policyjny,
  9. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,
  10. numer rachunku bankowego (niezbędny w przypadku zgłoszenia szkody on-line),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line
  2. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   UNIQA TUnŻ S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
 • Urodzenie dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Urodzenie dziecka wymagającego leczenia

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia porodu,
  4. dokumentacja medyczna dotycząca stanu leczenia dziecka,
  5. książeczka zdrowia dziecka zawierająca pomiar skali Apgar,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Urodzenie martwego noworodka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia z adnotacją "dziecko martwo urodzone"

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Śmierć dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. w przypadku zgonu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Śmierć rodzica

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu rodzica,
  3. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica niebiologicznego - odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego,
  4. postanowienie sądu rodzinnego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad ubezpieczonym,
  5. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu macochy/ojczyma - odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego,
  6. odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłej macochy/ojczyma

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Śmierć rodzica współmałżonka Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego osoby ubezpieczonej
  2. odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu). Jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny, dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim
  4. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica współmałżonka niebiologicznego – Odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka biologicznego
  5. postanowienie sądu rodzinnego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad ubezpieczonym
  6. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu macochy/ojczyma współmałżonka – Odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego współmałżonka
  7. odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłej macochy/ojczyma współmałżonka

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Śmierć współmałżonka/partnera

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka/partnera,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu);
  5. w przypadku zgonu współmałżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  3. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  4. dodatkowo jeśli ubezpieczony posiada zakres ochrony rozszerzone o:
  5. OIOM – karta leczenia z oddziału intensywnej opieki medycznej,
  6. rekonwalescencja – kserokopia druków zwolnień lekarskich,
  7. sanatorium – kserokopia karty informacyjnej z pobytu w sanatorium

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Operacja medyczna Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  3. jeśli przyczyną operacji medycznej był nieszczęśliwy wypadek - dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  4. dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Pobyt współmałżonka/partnera Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek - dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. kopia dowodu osobistego dziecka, w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Operacja medyczna współmałżonka/partnera Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  5. jeśli przyczyną operacji medycznej był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  6. dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  3. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Poważne zachorowanie współmałżonka/partnera Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  4. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  5. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  4. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Uszczerbek/inwalidztwo na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie urazu, leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisy wyników badań, wyniki badań RTG z opisem, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Uszczerbek/inwalidztwo na zdrowiu współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka Ubezpieczonego,
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  4. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  5. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie urazu, leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisy wyników badań, wyniki badań RTG z opisem, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.,
  6. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS, PZDsOoN,

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Śmierć Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego każdego z uposażonych,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. protokół sekcji zwłok jeśli była przeprowadzona,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Osierocenie dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego dziecka; w przypadku gdy dziecko jest osobą niepełnoletnią kserokopia dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka,
  3. kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu rodzinnego przyznające władze rodzicielską nad dzieckiem (orzeczenie sądu rodzinnego nie dotyczy rodziców biologicznych),
  4. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Oświadczenie o zgodności kopii dokumentów z oryginałem

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://www.uniqa.pl/pomoc-i-obsluga/ubezpieczenia-zycia-i-zdrowia/zglos-roszczenie/


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • UNIQA 24 - świadczenia opiekuńcze

  Świadczenia należne z tytułu tej umowy realizowane są za pośrednictwem Centrum Operacyjnego UNIQA.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w celu skorzystania z świadczeń w ramach UNIQA 24 należy, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie zgłosić prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego UNIQA, pod numerem telefonu + 48 22 575 91 32. Osoba kontaktująca się z Centrum Operacyjnym UNIQA , w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązana jest:

  1. podać imię i nazwisko Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka oraz rodzica Ubezpieczonego/współmałżonka (w zależności na rzecz kogo ma być realizowane świadczenie), a także numer PESEL i numer telefonu odpowiedniej osoby
  2. podać dokładne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaganej pomocy
  3. stosować się do zaleceń Centrum Operacyjnego UNIQA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw
  4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo
 • OC Studenta

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);

  Zgromadzone dokumenty należy:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody.szkolne@uniqa.pl lub szkody@bezpieczny.pl
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego każdego z uposażonych,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. protokół sekcji zwłok jeśli była przeprowadzona,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),

  Zgromadzone dokumenty należy:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania dziecka Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  4. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,

  Zgromadzone dokumenty należy:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • Pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. kopia dowodu osobistego dziecka, w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)

  Zgromadzone dokumenty należy:

  1. Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@axa.pl lub szkody@bezpieczny.pl


  W przypadku pytań prosimy o kontakt z infolinią Uniqa od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 19:00 pod numerem telefonu 22 599 95 22.

 • UNIQA 24 - świadczenia opiekuńcze

  Świadczenia należne z tytułu tej umowy realizowane są za pośrednictwem Centrum Operacyjnego UNIQA.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w celu skorzystania ze świadczeń w ramach UNIQA 24 należy, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie zgłosić prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego UNIQA, pod numerem telefonu + 48 575 91 32. Osoba kontaktująca się z Centrum Operacyjnym UNIQA , w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązana jest:

  1. podać imię i nazwisko Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka oraz rodzica Ubezpieczonego/współmałżonka (w zależności na rzecz kogo ma być realizowane świadczenie), a także numer PESEL i numer telefonu odpowiedniej osoby
  2. podać dokładne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaganej pomocy
  3. stosować się do zaleceń Centrum Operacyjnego UNIQA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw
 • Assistace UNIQA - Kleszcz

  Zgłoszenie roszczenia z tytułu ukąszenia przez kleszcza:

  1. W celu skorzystania ze świadczeń assistance (organizacja i pokrycie kosztów wizyty lekarskiej, transport kleszcza oraz organizacja i pokrycie kosztów badań kleszcza, refundacja kosztów antybiotykoterapii), Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu zobowiązani są – przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie – niezwłocznie zgłosić telefonicznie prośbę o zorganizowanie określonego świadczenia do Centrum Operacyjnego UNIQA, pod numer telefonu + 48 22 529 85 68.

  Jakie dane należy przygotować?

  1. 1) imię i nazwisko Ubezpieczonego i w miarę możliwości jego numer telefonu;
  2. 2) numer polisy;
  3. 3) datę urodzenia Ubezpieczonego
  4. 4) miejsce zdarzenia.


  W wyjątkowych sytuacjach, gdy na skutek zdarzenia losowego lub siły wyższej Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu nie mogli skontaktować się z Centrum Operacyjnym UNIQA i w związku z tym sami pokryli koszty świadczeń, o których mowa powyżej, Towarzystwo zwróci w całości bądź częściowo (w zależności od tego jaka część wydatków została przeznaczona na sfinansowanie świadczeń, do których zobowiązane było Centrum Operacyjne UNIQA) poniesione koszty, pod warunkiem zgłoszenia zdarzenia do Centrum Operacyjnego UNIQA najpóźniej w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty ustąpienia przyczyn uniemożliwiających skontaktowanie się z Centrum Operacyjnym UNIQA i przedstawienia dokumentów wskazanych przez Centrum Operacyjne UNIQA. Zwrot kosztów będzie następował po zweryfikowaniu ich zasadności.

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik