Zgłoszenie zdarzenia: Ubezpieczenia dla dorosłych

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Urodzenie dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,
  3. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Urodzenie dziecka wymagającego leczenia

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego z dnia porodu,
  4. dokumentacja medyczna dotycząca stanu leczenia dziecka,
  5. książeczka zdrowia dziecka zawierająca pomiar skali Apgar,
  6. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Urodzenie martwego noworodka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu urodzenia z adnotacją "dziecko martwo urodzone"
  3. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Śmierć dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. w przypadku zgonu dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  5. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Śmierć rodzica

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu rodzica,
  3. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica niebiologicznego - odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego,
  4. postanowienie sądu rodzinnego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad ubezpieczonym,
  5. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu macochy/ojczyma - odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego,
  6. odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłej macochy/ojczyma
  7. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Śmierć rodzica współmałżonka Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego osoby ubezpieczonej
  2. odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu). Jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny, dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim
  4. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu rodzica współmałżonka niebiologicznego – Odpis skrócony aktu zgonu rodzica współmałżonka biologicznego
  5. postanowienie sądu rodzinnego o sprawowaniu władzy rodzicielskiej nad ubezpieczonym
  6. w przypadku zdarzenia dotyczącego zgonu macochy/ojczyma współmałżonka – Odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego współmałżonka
  7. odpis skrócony aktu małżeństwa zmarłej macochy/ojczyma współmałżonka
  8. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Śmierć współmałżonka/partnera

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka/partnera,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu);
  5. w przypadku zgonu współmałżonka/partnera w wyniku nieszczęśliwego wypadku – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  6. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  3. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  4. dodatkowo jeśli ubezpieczony posiada zakres ochrony rozszerzone o:
  5. OIOM – karta leczenia z oddziału intensywnej opieki medycznej,
  6. rekonwalescencja – kserokopia druków zwolnień lekarskich,
  7. sanatorium – kserokopia karty informacyjnej z pobytu w sanatorium
  8. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Operacja medyczna Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  3. jeśli przyczyną operacji medycznej był nieszczęśliwy wypadek - dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  4. dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny,
  5. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Pobyt współmałżonka/partnera Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek - dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)
  6. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Pobyt dziecka Ubezpieczonego w szpitalu

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. kopia dowodu osobistego dziecka, w sytuacji gdy dziecko jest pełnoletnie,
  5. jeśli przyczyną pobytu w szpitalu był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.)
  6. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Operacja medyczna współmałżonka/partnera Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  4. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  5. jeśli przyczyną operacji medycznej był nieszczęśliwy wypadek – dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  6. dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia szpitalnego, podczas którego wykonano zabieg operacyjny
  7. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  3. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,
  4. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Poważne zachorowanie współmałżonka/partnera Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka/partnera Ubezpieczonego,
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  4. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  5. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,
  6. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Poważne zachorowanie dziecka Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka,
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie choroby,
  4. wyniki konsultacji specjalistycznych, wyniki badań itp.,
  5. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Uszczerbek/inwalidztwo na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  3. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie urazu, leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisy wyników badań, wyniki badań RTG z opisem, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.,
  4. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Uszczerbek/inwalidztwo na zdrowiu współmałżonka Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dowodu osobistego Ubezpieczonego,
  2. kopia dowodu osobistego współmałżonka Ubezpieczonego,
  3. aktualny akt małżeństwa (wystawiony po dacie zgonu); jeśli akt małżeństwa nie jest aktualny dodatkowo prosimy o oświadczenie małżonków o pozostawaniu w ważnym związku małżeńskim,
  4. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  5. pełna dokumentacja medyczna w postaci historii choroby z leczenia, potwierdzająca rozpoznanie urazu, leczenia ambulatoryjnego, karty leczenia szpitalnego, opisy wyników badań, wyniki badań RTG z opisem, wyniki konsultacji specjalistycznych itp.,
  6. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, KRUS, PZDsOoN,
  7. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Śmierć Ubezpieczonego

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego każdego z uposażonych,
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  4. protokół sekcji zwłok jeśli była przeprowadzona,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  7. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Osierocenie dziecka

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. odpis skrócony aktu zgonu,
  2. kopia dowodu osobistego dziecka; w przypadku gdy dziecko jest osobą niepełnoletnią kserokopia dowodu osobistego opiekuna prawnego dziecka,
  3. kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu rodzinnego przyznające władze rodzicielską nad dzieckiem (orzeczenie sądu rodzinnego nie dotyczy rodziców biologicznych),
  4. kopia statystycznej karty zgonu lub inny dokument z przyczyną zgonu,
  5. postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie wyjaśniające,
  6. dokumentacja potwierdzająca nieszczęśliwy wypadek (protokół BHP, policyjny, notatka służbowa w przypadku kolizji drogowej, karta wypadku itp.),
  7. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • Oświadczenie o zgodności kopii dokumentów z oryginałem

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. wypełniony formularz - do pobrania
   Uwaga: tylko w przypadku przesyłania dokumentacji szkody drogą listowną.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. Zgłoszenie szkody on-line https://axa.pl/centrum-klienta/zgloszenie-zdarzenia/ubezpieczenia-na-zycie-zdrowie-nnw-inwestycje/zgloszenie-zdarzenia-przez-internet/
  2. Przesłać drogą listowną na adres:
   AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
   ul. Chłodna 51
   00-867 Warszawa
  3. Przesłać drogą listowną na adres:
   Bezpieczny.pl
   ul. Goplańska 56
   80-178 Gdańsk
 • AXA 24 - świadczenia opiekuńcze

  Świadczenia należne z tytułu tej umowy realizowane są za pośrednictwem Centrum Operacyjnego AXA.

  W razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego, w celu skorzystania z świadczeń w ramach AXA 24 należy, przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie, niezwłocznie zgłosić prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego AXA, pod numerem telefonu + 48 22 575 91 32. Osoba kontaktująca się z Centrum Operacyjnym AXA , w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zobowiązana jest:

  1. podać imię i nazwisko Ubezpieczonego, współmałżonka lub dziecka oraz rodzica Ubezpieczonego/współmałżonka (w zależności na rzecz kogo ma być realizowane świadczenie), a także numer PESEL i numer telefonu odpowiedniej osoby
  2. podać dokładne miejsce zdarzenia, krótki opis i rodzaj wymaganej pomocy
  3. stosować się do zaleceń Centrum Operacyjnego AXA, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw
  4. inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.