Zgłoszenie zdarzenia: NNW

Wpisz numer polisy, z której chcesz zgłosić zdarzenie

lub wybierz rodzaj ubezpieczenia, którego dotyczy zgłoszenie.
Jeżeli nie potrafisz określić rodzaju ubezpieczenia - wprowadź numer polisy w polu powyżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik