W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zapraszamy do kontaktu.

Infolinia Generali

913 913 913 pn-pt 08:00-18:00

Infolinia Bezpieczny.pl

(58) 718 92 53 pn-pt 08:00-17:00

Wyślij SMS oddzwonimy

Nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych i assistance.

SMS o treści SZKODA
na nr 604 441 091*
* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorów

Zgłoszenie zdarzenia - Generali

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, wypadku komunikacyjnego

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia aktu zgonu;
  3. kopia statystycznej karty zgonu lub innej dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę śmierci.

  Dokumenty dodatkowe:

  1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji wezwanej na miejsce zdarzenia;
  2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;
  3. oświadczenie o danych z prawa jazdy Ubezpieczonego (jeżeli w momencie zdarzenia był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;
  4. kopia odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku braku wskazania uposażonych;
  5. numer rachunku bankowego osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  6. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  3. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej dalszego leczenia urazu (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego.

  Dokumenty dodatkowe:

  1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji jeżeli była wzywana na miejsce zdarzenia;
  2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;
  3. oświadczenie o danych z prawa jazdy Ubezpieczonego (jeżeli w momencie zdarzenia był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;
  4. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia skierowania do leczenia szpitalnego;
  3. kopia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego.

  Dokumenty dodatkowe:

  1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji jeżeli była wzywana na miejsce zdarzenia;
  2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;
  3. oświadczenie o danych z prawa jazdy Ubezpieczonego (jeżeli w momencie zdarzenia był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;
  4. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej skierowanie do leczenia szpitalnego choroby;
  3. kopia karty informacyjna leczenia szpitalnego;
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego.

  Dokumenty dodatkowe:

  1. w uzasadnionych przypadkach kopia dokumentacji medycznej z leczenia poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
  2. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia imiennych rachunki lub faktury potwierdzające wysokość poniesionych kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych;
  3. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność poniesionych zakupów;
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  5. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych – następstwa nieszczęśliwego wypadku

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia imiennych rachunków lub faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów leczenia i rehabilitacji;
  3. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej zasadność poniesionych kosztów (zalecenia lekarskie, skierowania, recepty, skierowania na zabiegi rehabilitacyjne oraz karty zabiegów rehabilitacyjnych);
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  5. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej datę zdiagnozowania poważnego zachorowania, wyniki badań, dokumentacja medyczna z prowadzonego leczenia;
  3. w uzasadnionych przypadkach kopia dokumentacji medycznej z leczenia poprzedzającego zawarcie umowy ubezpieczenia;
  4. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  5. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  Dokumenty obligatoryjne:

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. oświadczenie o danych z dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  3. kopia aktu urodzenia Ubezpieczonego;
  4. kopia aktu zgonu;
  5. kopia statystycznej karty zgonu lub innej dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę śmierci;
  6. numer rachunku bankowego osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);

  Dokumenty dodatkowe:

  1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji wezwanej na miejsce zdarzenia;
  2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;
  3. oświadczenie o danych z prawa jazdy (jeżeli w momencie zdarzenia Poszkodowany był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;
  4. kopia odpisu postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w przypadku braku wskazania uposażonych;
  5. kopia protokołu BHP (w przypadku wypadku przy pracy);
  6. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Ugryzienie przez kleszcza

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia:
   Formularz zgłoszenia roszczenia Uwaga: nie dotyczy szkód zgłaszanych za pomocą formularza online,
  2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej usunięcie kleszcza (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  3. kopia dokumentacji medycznej leczenia następstw ugryzienia przez kleszcza (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego;
  4. kopia imiennych rachunków lub faktur potwierdzających wysokość poniesionych kosztów wizyty lekarskiej po ugryzieniu przez kleszcza, badań laboratoryjnych oraz paragony potwierdzające koszty antybiotykoterapii;
  5. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego;
  6. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Pomoc psychologiczna

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia dokumentacji potwierdzającej zaistnienie sytuacji traumatycznej w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej, która dotyczy Ubezpieczonego;
  2. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej odbyte wizyty u psychologa/psychiatry;
  3. kopia imiennych rachunków lub faktur wystawionych na Ubezpieczonego, potwierdzających poniesione koszty porady lekarskiej;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Zwrot kosztów wycieczki szkolnej

  Zgłoś Online

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. kopia zaświadczenia z placówki oświatowo-wychowawczej potwierdzającego poniesienie kosztów wycieczki szkolnej wraz z informacją, że koszty te nie zostały zwrócone Ubezpieczonemu/ Rodzicowi i Ubezpieczony w niej nie uczestniczył;
  2. kopia zaświadczenia od lekarza potwierdzającego konieczność leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego w związku z nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą w okresie, w którym planowana była wycieczka szkolna;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z trzech możliwości:

  1. za pomocą formularza online
  2. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  3. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • OC Ucznia

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Pobierz formularz zgłoszenia roszczenia i uzupełnij go:
   Zgłoszenie zdarzenia dla OC

  Dokument należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Szkoda z tytułu ubezpieczenia OC Studenta, pracownika oświaty

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. Pobierz formularz zgłoszenia roszczenia i uzupełnij go:
   Zgłoszenie zdarzenia dla OC

  Dokument należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub szkody.nnw@generali.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Senatorska 18
   00-082 Warszawa
 • Zgłoszenie roszczenia - Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl

  Jak zgłosić roszczenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:


  1. polisa ubezpieczenia Generali, z myślą o życiu Bezpieczny.pl
  2. dowód tożsamości - użyty w formularzu zakupowym w serwisie bezpieczny.pl podczas zakupu ubezpieczenia na życie
  3. dokumentacja medyczna

  Zgłoś Online

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC

  Jak zgłosić zdarzenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. polisa OC / polisa AC
  2. dowód osobisty
  3. prawo jazdy
  4. dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu
  5. dokumentacja medyczna (w przypadku szkody osobowej)
  6. dokumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem, tj.: oświadczenie sprawcy, protokół Policji z miejsca zdarzenia lub zaświadczenie o poinformowaniu Policji o szkodzie.

  Zgłoś Online

  Uwaga! Z usługi Assistance możesz skorzystać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem
  913 913 913.

 • Zgłoszenie i likwidacja szkód

  Jak zgłosić zdarzenie?

  W przypadku zajścia zdarzenia Assistance zadzwoń pod nr telefonu 913 913 913.

  Po połączeniu z infolinią, na klawiaturze telefonu wybierz: 1 1 2  Przed przystąpieniem do zgłoszenia zdarzenia prosimy o przygotowanie:

  1. nr polisy Assistance
  2. dowodu rejestracyjnego ubezpieczonego pojazdu

  Podczas rozmowy zapytamy Cię o:

  1. numer Twojej polisy Assistance
  2. dane pojazdu
   1. nr rejestracyjny
   2. marka, model
  3. dane osoby zgłaszającej zdarzenie:
   1. imię i nazwisko
   2. adres zamieszkania
   3. dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  4. informacje: gdzie i kiedy powstało zdarzenie, opis przebiegu zdarzenia

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik