Pomoc - ubezpieczenia komunikacyjne

 • Zgłoszenie i likwidacja szkód

  Jak zgłosić zdarzenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. polisa OC / polisa AC
  2. dowód osobisty
  3. prawo jazdy
  4. dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu
  5. dokumentacja medyczna (w przypadku szkody osobowej)
  6. dokumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem, tj.: oświadczenie sprawcy, protokół Policji z miejsca zdarzenia lub zaświadczenie o poinformowaniu Policji o szkodzie.

  Zgłoś Online

  Uwaga! Z usługi Assistance możesz skorzystać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem
  913 913 913.

Jan Bezpieczny Pośrednik