Pomoc - ubezpieczenia komunikacyjne

 • Zgłoszenie kupna sprzedaży pojazdu

  Jak zgłosić kupno / sprzedaż pojazdu?

  W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu masz 14 dni na:

  1. powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu
  2. podanie pełnych danych nabywcy pojazdu

  Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij do nas w załączniku wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego.

  Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:

  1. AC / ASSISTANCE
  2. NNW
  3. OC o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania

  W przypadku nabycia samochodu możesz również skorzystać z tego formularza, prześlij w załączeniu umowę kupna sprzedaży oraz ewentualnie wypowiedzenie umowy OC.

  Zgłoś Online

Jan Bezpieczny Pośrednik