Pomoc - ubezpieczenia komunikacyjne

 • Zmiany na polisie

  Jakich zmian możemy dokonać?

  Zmiana danych osobowych - w celu aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać do Generali wniosek o ich zmianę.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer polisy
  3. dane zgłoszone do aktualizacji
  4. własnoręczny podpis.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. Postępu 15b, Warszawa 02-676,
  3. złożyć u Agenta Generali.

  Zmiany numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji można również dokonać kontaktując się z infolinią dzwoniąc na numer 913913913.

  Zmiana danych pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym - wymagamy skan dowodu rejestracyjnego tj. zmiana numeru rejestracyjnego, zmiana nr VIN, zmiana marki, modelu, pojemności, mocy, data pierwszej rejestracji, przebieg pojazdu, roku produkcji.

  Wykup pojazdu z leasingu - potrzebna jest faktura wykupu pojazdu.

  Czasowe wycofanie z ruchu - wymagana jest decyzja z Wydziału Komunikacji.

  Złomowanie, wyrejestrowanie - decyzja z Wydziału Komunikacji lub zaświadczenie o złomowaniu.

  Zmiana liczba posiadanych kluczy do pojazdu, wymagane jest pisemne oświadczenie klienta.

  Cesja - dodanie cesji/ zmiana cesji, usunięcie cesji z polisy – wymagamy dokumentów z Banku

  Inne możliwe zmiany na polisie

  1. Zmiana wartości pojazdu (jeśli wzrost/spadek powyżej 10% wymagana zgoda UW + dodatkowe dokumenty)
  2. Zmiana daty wydania prawa jazdy (tylko oświadczenie w mailu)
  3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (tylko oświadczenie w mailu)
  4. Zmiana SU z netto na brutto i odwrotnie (tylko oświadczenie w mailu)
  5. Wykupienie udziału własnego za szkody kierowców do 25 lat – wymagane oświadczenie właściciela pojazdu o braku szkód z podpisem
  6. Wykupienie amortyzacji (tylko oświadczenie w mailu)

  Ważne żeby pod mailem Klient podpisał się imieniem i nazwiskiem, jako drugą daną do weryfikcji wskazał Pesel albo nr rej.

  Zmiany, który na pewno nie wykonamy. W przypadku konieczności wprowadzenia poniższych zmian należy wystawić nową polisę poprzez formularz zakupowy bezpieczny.pl i wypowiedzieć aktualną polisę. W poniższych przypadkach prosimy o kontakt wyłącznie z infolinią.

  1. Zmiana nazwiska/imię, zmian Regon/Nip/Pesel
  2. Zmiana Ubezpieczającego
  3. Zmiana użytkownika
  4. Dopisanie lub usunięcie współwłaściciela
  5. Zmiana formy płatności/rodzaju płatności (raty), terminu płatności
  6. Zmiana typu pojazd ( np. z osobowego na ciężarowy)
  7. Zmiana rodzaju użytkowania pojazdu (np. na taxi)
  8. Zmiana pakietu
  9. Zmiana SU w ryzykach
  10. Zmiana okresu ubezpieczenia
  11. Doubezpieczenie kolejnego ryzyka- np. dołączenie ryzyk dobrowolnych
  12. Zmiana zniżki za przebieg ubezpieczenia (Bonus Malus)
  13. Pojazd uszkodzony/nieuszkodzony
  14. Zmiana wyposażenia pojazdu

Jan Bezpieczny Pośrednik