Zgłoszenie zdarzenia: OC Studenta

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz kategorię i sprawdż jak zgłosić szkodę, zdarzenie

 • Szkoda na osobie z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie o rodzaju i wysokości zgłaszanych roszczeń;
  3. oświadczenie Sprawcy zdarzenia;
  4. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia (w przypadku osoby nieletniej rodzica, opiekuna prawnego);
  5. oświadczenie o stopniu pokrewieństwa między Sprawcą/Ubezpieczonym a Poszkodowanym;
  6. oświadczenie czy Poszkodowany i Sprawca zdarzenia wspólnie zamieszkują;
  7. oświadczenie Poszkodowanego czy dopatruje się winy Ubezpieczonego;
  8. oświadczenie czy na miejscu zdarzenia znajdowali się świadkowie zdarzenia (ich dane osobowe);
  9. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);
  10. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia skutków doznanych urazów (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);
  11. numer rachunku bankowego Uprawnionego do świadczenia lub jego Opiekuna prawnego;
  12. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@generali.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa
 • Szkoda w mieniu z tytułu ubezpieczenia OC w życiu prywatnym

  Jakie dokumenty należy złożyć?

  1. oświadczenie opisujące okoliczności zajścia zdarzenia (formularz);
  2. oświadczenie Sprawcy zdarzenia;
  3. oświadczenie o rodzaju i wysokości zgłaszanych roszczeń;
  4. kopia dokumentu tożsamości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia;
  5. kopia dokumentów potwierdzających własność przedmiotu szkody (rachunki lub faktury);
  6. numer rachunku bankowego Uprawnionego do świadczenia;
  7. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia;

  Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

  1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na szkody@bezpieczny.pl lub bezpieczny@generali.pl
  2. listownie na adres:
   Generali T.U. S.A.
   Departament Centrum Likwidacji Szkód
   ul. Postępu 15B
   02-676 Warszawa

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik