ubezpieczenie-nieruchomosci

Cesja na bank przy zaciąganiu hipoteki

Cesja na bank

Bank, udzielając kredytu chce zabezpieczyć swój kapitał wobec czego wymaga od kredytobiorcy polisy ubezpieczeniowej. Polisa taka musi przede wszystkim zawierać informacje: co jest przedmiotem cesji - czyli wyraźnie wskazywać ubezpieczoną nieruchomość, kto jest cesjonariuszem- czyli pełna nazwa banku udzielającego kredytu, wysokość kwoty, do której odnosi się cesja, i która opiewa na wysokość udzielonego kredytu.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

9 z 12 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik