ubezpieczenie-nieruchomosci

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk - co to jest?

All risks

To najszerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej i należy traktować je dosłownie czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nazwanych i nienazwanych za wyjątkiem zdarzeń, które ubezpieczyciel określił jako wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. Jest to najwygodniejsza forma ubezpieczenia dając kompleksową ochronę ubezpieczeniową.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

17 z 25 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik