ubezpieczenie-nieruchomosci

Od czego chroni odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez osoby objęte ubezpieczeniem w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Za czynności życia prywatnego uważa się również:

 • opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi;
 • posiadanie lub użytkowanie domu, mieszkania, budynku gospodarczego, garażu wolnostojącego, budowli lub ruchomości domowych, w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia;
 • posiadanie lub użytkowanie ubezpieczonego w Generali domu letniskowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie niezabudowanych gruntów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenie budowy budynku lub mieszkania w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia;
 • posiadanie zwierząt domowych;
 • posiadanie lub użytkowanie koni wyłącznie do celów prywatnych lub rekreacyjnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • amatorskiego uprawiania sportu;
 • posiadanie lub użytkowanie modeli latających lub latawców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie lub użytkowanie mechanicznych lub elektrycznych: rowerów, hulajnóg, skymaster, segway, segway shoes, wózków inwalidzkich;
 • posiadanie i użytkowanie małych jednostek pływających oraz pojazdów niepodlegających rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • posiadanie pasiek do 5 uli w miejscu ubezpieczenia wskazanym w dokumencie ubezpieczenia;
 • użytkowanie pomieszczeń podczas wyjazdów turystycznych do 30 dni;
 • użytkowanie pomieszczeń i mienia (z wyłączeniem mienia pracodawcy) podczas wyjazdów służbowych i integracyjnych lub podczas nauki (do 26 roku życia), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • czynności wykonywane podczas drogi do lub z pracy.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

9 z 15 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik