ubezpieczenie-nieruchomosci

Czym są szkody z powodu rażącego niedbalstwa?

Rażące niedbalstwo

Szkody z powodu rażącego niedbalstwa są w zakresie ubezpieczenia zarówno w wariancie podstawowym jak i all risk. Oznacza to, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za zdarzenia, które wynikają np. z zaniedbań bądź zastosowania niewystarczających środków celem ratowania czy zabezpieczenia mienia.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

14 z 26 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik