ubezpieczenie-psa

Co znajduje się w zakresie kosztów leczenia psa?

W zakresie kosztów leczenia psa znajdują się:
- koszty leczenia Psa powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- koszty leczenia Psa powstałe w wyniku choroby,

- koszty eutanazji,

- koszty kremacji zbiorowej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

31 z 40 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik