ubezpieczenie-psa

Czy właściciel psa jest tylko jeden, czy są to także członkowie rodziny?

W przypadku zawierania umowy ubezpieczenia Psa, Ubezpieczającym, Ubezpieczonym i jednocześnie Właścicielem Psa jest osoba pełnoletnia. W przypadku składania wniosku o zwrot kosztów leczenia lub inne świadczenia, ubiegać się o nie mogą również inne osoby, pod warunkiem że zostały do tego uprawnione przez Ubezpieczającego widniejącego w polisie.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

7 z 9 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Agnieszka jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 604441091