ubezpieczenie-psa

Jakie są karencje w ubezpieczeniu psa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się najwcześniej po ośmiu dniach od zakupu polisy, pod warunkiem opłacenia do tego czasu składki za ubezpieczenie.
Od tego dnia w zakres ochrony wchodzą wówczas: koszty leczenia w wyniku choroby, nieszczęśliwego wypadku oraz odpowiedzialność cywilna właściciela psa.


Karencje na śmierć i eutanazję psa wynoszą odpowiednio:
-  w przypadku śmierci wskutek choroby – 30 dni od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia,
- w przypadku śmierci wskutek Nieszczęśliwego wypadku – 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia,
- w przypadku eutanazji wskutek choroby – 30 dni od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia,
- w przypadku eutanazji wskutek nieszczęśliwego wypadku – 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ubezpieczenia.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

17 z 19 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik