ubezpieczenie-psa

Co znajduje się w zakresie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa?

W zakresie odpowiedzialności cywilnej właściciela psa znajdują się szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim przez Psa Klienta do kwoty wskazanej w polisie. Za osoby objęte ubezpieczeniem uważa się również poza Klientem: osoby bliskie, które prowadzą lub pozostają z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkują wspólnie dom lub mieszkanie; osoby fizyczne, którym Ubezpieczający przekazał pieczę nad psem.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

9 z 10 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Katarzyna jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 530043523