W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.

Infolinia Generali

913 913 913 pn-pt 08:00-18:00

Pomoc - ubezpieczenia komunikacyjne

Wpisz wyszukiwaną frazę lub wybierz jeden z tematów pomocy

 • Zgłoszenie i likwidacja szkód

  Jak zgłosić zdarzenie?

  Zgłoszenia szkody można dokonać przez odpowiedni formularz on-line.

  Podczas uzupełniania formularza przydatne będą poniższe dokumenty:

  1. polisa OC / polisa AC
  2. dowód osobisty
  3. prawo jazdy
  4. dowód rejestracyjny lub umowa kupna-sprzedaży pojazdu
  5. dokumentacja medyczna (w przypadku szkody osobowej)
  6. dokumenty uzasadniające wystąpienie z roszczeniem, tj.: oświadczenie sprawcy, protokół Policji z miejsca zdarzenia lub zaświadczenie o poinformowaniu Policji o szkodzie.

  Zgłoś Online

  Uwaga! Z usługi Assistance możesz skorzystać 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu, pod numerem
  913 913 913.

 • Informacje o polisie

  Jak sprawdzić informacje dotyczące mojej polisy?

  Wszelkie informacje odnośnie Twojego ubezpieczenia dostępne są po zalogowaniu do Strefy Klienta

  Przejdź do strefy Klienta

 • Informacje o polisie

  Jak sprawdzić informacje dotyczące mojej polisy?

  Wszelkie informacje odnośnie Twojego ubezpieczenia dostępne są po zalogowaniu do Strefy Klienta

  Przejdź do strefy Klienta

 • Kontynuacja ubezpieczenia

  Szanowny Kliencie

  Na 21 dni przed końcem ochrony ubezpieczeniowej polisy komunikacyjnej, na wskazany przez Ciebie adres e-mail Generali prześle ofertę kontynuacji umowy ubezpieczenia, z uwzględnieniem dotychczasowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, aktualnie obowiązującą taryfą oraz wszelkimi dostępnymi zniżkami.

  1. Jeżeli w pełni opłacisz składkę lub pierwszą ratę z proponowanej oferty kontynuacji, oznacza to, że zaakceptowałeś przesłaną przez Generali ofertę;
  2. Jeżeli chcesz zmienić zakres ochrony ubezpieczeniowej w kontynuowanej polisie, przejdź do formularza zakupowego, dokonaj zakupu polisy z zakresem ochrony dopasowanym do Twoich potrzeb i zignoruj ofertę kontynuacji. Pamiętaj, aby przy samodzielnym generowaniu polisy ustawić datę rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej na dzień właściwy dla kontynuacji dotychczasowej polisy;
  3. Jeżeli nie jesteś zainteresowany kontynuacją ochrony ubezpieczeniowej i chcesz wypowiedzieć umowę, skorzystaj z poniższego druku wypowiedzenia. Pamiętaj, aby umowę wypowiedzieć na minimum 1 dzień przed końcem aktualnej ochrony ubezpieczeniowej.
   Wzór wypowiedzenia OC p.p.m.

 • Zgłoszenie kupna sprzedaży pojazdu

  Jak zgłosić kupno / sprzedaż pojazdu?

  W przypadku sprzedaży/zbycia pojazdu masz 14 dni na:

  1. powiadomienie zakładu ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu
  2. podanie pełnych danych nabywcy pojazdu

  Jeśli chcesz przyspieszyć zwrot składki prześlij do nas w załączniku wniosek o zwrot składki z nr konta bankowego.

  Zwrot składki jest należny z tytułu umów ubezpieczenia:

  1. AC / ASSISTANCE
  2. NNW
  3. OC o ile kupujący powiadomił pisemnie o rezygnacji z umowy OC w trakcie jej trwania

  W przypadku nabycia samochodu możesz również skorzystać z tego formularza, prześlij w załączeniu umowę kupna sprzedaży oraz ewentualnie wypowiedzenie umowy OC.

  Zgłoś Online

 • Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

  Jak zgłosić zdarzenie drogowe?

  Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym to specjalny druk, na którym możesz opisać przebieg zdarzenia drogowego, takiego jak wypadek, stłuczka itp. Zawiera on szereg informacji, takich jak miejsce zdarzenia, uczestnicy zdarzenia, ubezpieczyciele uczestników zdarzenia, szkice uszkodzeń w pojazdach oraz sytuacji na drodze, a także opis okoliczności zdarzenia. Wypełnienie druku przez wszystkie strony zdarzenia drogowego ułatwi Ci uzyskanie odszkodowania.

  Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym wersja polsko-angielska

 • Zmiany na polisie

  Jakich zmian możemy dokonać?

  Zmiana danych osobowych - w celu aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać do Generali wniosek o ich zmianę.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer polisy
  3. dane zgłoszone do aktualizacji
  4. własnoręczny podpis.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  3. złożyć u Agenta Generali.

  Zmiany numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji można również dokonać kontaktując się z infolinią dzwoniąc na numer 913913913.

  Zmiana danych pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym - wymagamy skan dowodu rejestracyjnego tj. zmiana numeru rejestracyjnego, zmiana nr VIN, zmiana marki, modelu, pojemności, mocy, data pierwszej rejestracji, przebieg pojazdu, roku produkcji.

  Wykup pojazdu z leasingu - potrzebna jest faktura wykupu pojazdu.

  Czasowe wycofanie z ruchu - wymagana jest decyzja z Wydziału Komunikacji.

  Złomowanie, wyrejestrowanie - decyzja z Wydziału Komunikacji lub zaświadczenie o złomowaniu.

  Zmiana liczba posiadanych kluczy do pojazdu, wymagane jest pisemne oświadczenie klienta.

  Cesja - dodanie cesji/ zmiana cesji, usunięcie cesji z polisy – wymagamy dokumentów z Banku

  Inne możliwe zmiany na polisie

  1. Zmiana wartości pojazdu (jeśli wzrost/spadek powyżej 10% wymagana zgoda UW + dodatkowe dokumenty)
  2. Zmiana daty wydania prawa jazdy (tylko oświadczenie w mailu)
  3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe (tylko oświadczenie w mailu)
  4. Zmiana SU z netto na brutto i odwrotnie (tylko oświadczenie w mailu)
  5. Wykupienie udziału własnego za szkody kierowców do 25 lat – wymagane oświadczenie właściciela pojazdu o braku szkód z podpisem
  6. Wykupienie amortyzacji (tylko oświadczenie w mailu)

  Ważne żeby pod mailem Klient podpisał się imieniem i nazwiskiem, jako drugą daną do weryfikcji wskazał Pesel albo nr rej.

  Zmiany, który na pewno nie wykonamy. W przypadku konieczności wprowadzenia poniższych zmian należy wystawić nową polisę poprzez formularz zakupowy bezpieczny.pl i wypowiedzieć aktualną polisę. W poniższych przypadkach prosimy o kontakt wyłącznie z infolinią.

  1. Zmiana nazwiska/imię, zmian Regon/Nip/Pesel
  2. Zmiana Ubezpieczającego
  3. Zmiana użytkownika
  4. Dopisanie lub usunięcie współwłaściciela
  5. Zmiana formy płatności/rodzaju płatności (raty), terminu płatności
  6. Zmiana typu pojazd ( np. z osobowego na ciężarowy)
  7. Zmiana rodzaju użytkowania pojazdu (np. na taxi)
  8. Zmiana pakietu
  9. Zmiana SU w ryzykach
  10. Zmiana okresu ubezpieczenia
  11. Doubezpieczenie kolejnego ryzyka- np. dołączenie ryzyk dobrowolnych
  12. Zmiana zniżki za przebieg ubezpieczenia (Bonus Malus)
  13. Pojazd uszkodzony/nieuszkodzony
  14. Zmiana wyposażenia pojazdu

 • Zielona Karta

  W jakich krajach wymagana jest Zielona Karta?

  Zielona Karta niezbędna jest przy wyjeździe do: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Czarnogóry, Rosji, Tunezji, Turcji, Ukrainy.

  Zamówienie Zielonej Karty

  Zielona Karta jest dokumentem wystawianym na prośbę Klienta. Dokument jest wysyłany pocztą tradycyjną w związku z powyższym informacja, iż będą go Państwo potrzebowali powinna być zgłoszona do Generali na minimum kilka dni przed planowaną podróżą.

 • Jak zgłosić sprzedaż pojazdu?

  W przypadku sprzedaży pojazdu należy przesłać do Generali dokument potwierdzający sprzedaż pojazdu.

  Wykaz dokumentów potwierdzających sprzedaż pojazdu:

  1. oświadczenie o sprzedaży pojazdu, zawierające podpis zbywcy pojazdu,
  2. umowa sprzedaży pojazdu,
  3. umowa darowizny pojazdu,
  4. faktura sprzedaży pojazdu,
  5. kopia umowy komisowej oraz kopia faktury sprzedaży pojazdu przez komis, jeśli pośredniczył w sprzedaży pojazdu.

  Dokument powinien zawierać:

  1. datę sprzedaży pojazdu,
  2. dane pojazdu,
  3. dane adresowe zbywcy,
  4. pełne dane adresowe nabywcy,
  5. numer PESEL/REGON.

  Dokumenty można przesłać:

  1. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
  2. złożyć u Agenta Generali
  3. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl

  Do dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu należy dołączyć wniosek o zwrot składki. Zwrot środków zostanie zrealizowany z ubezpieczeń dobrowolnych oraz jeśli nabywca złoży wypowiedzenie z ubezpieczenia OC. Dokumenty powinny wpłynąć do Generali w terminie 14 dni od dnia sprzedaży pojazdu.

  Zbywca pojazdu zobowiązany jest również do przekazania polisy OC nowemu właścicielowi pojazdu. Od dnia sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC przechodzą na nabywcę pojazdu.

 • Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu ubezpieczenia

  Ubezpieczenie OC ulega automatycznego przedłużeniu na kolejny rok. W przypadku chęci zamknięcia umowy z końcem jej trwania należy przesłać do Generali wypowiedzenie zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wypowiedzenie powinno wpłynąć najpóźniej na jeden dzień przed końcem jej trwania. Jeśli wypowiedzenie wpłynie po terminie, umowa zostanie przedłużona na kolejny rok.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

  W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu składka za ubezpieczenie OC zostanie zmniejszona o 95%. Składka jest pomniejszona proporcjonalnie do okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

  W celu przeliczenia składki należy przesłać do Generali:

  1. kopię lub skan decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
  2. wniosek o zwrot składki, jeśli polisa OC została opłacona w całości.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

  1. sprzedaży pojazdu. Warunkiem zwrotu składki z ubezpieczenia OC jest wypowiedzenie umowy przez nabywcę pojazdu.
  2. demontażu pojazdu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie do Generali zaświadczenia o demontażu.
 • Jak otrzymać zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przelewem bankowy

  W przypadku rozwiązania umowy przed upływem okresu na jaki została zawarta Generali zwraca składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. W celu zwrotu środków przelewem bankowym należy przesłać wniosek o zwrot składki.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko/nazwę firmy
  2. numer Pesel/Regon
  3. numer rejestracyjny pojazdu lub numer polisy
  4. numer konta bankowego
  5. własnoręczny podpis

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Jak zgłosić demontaż pojazdu

  W przypadku demontażu pojazdu należy przesłać do Generali:

  1. zaświadczenie o demontażu pojazdu,
  2. wniosek o zwrot składki

  Umowa zostanie rozwiązana z datą demontażu pojazdu a środki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zostaną zwrócone zgodnie z dyspozycją wskazaną we wniosku.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej

  W przypadku gdy doszło do automatycznego wznowienia ubezpieczenia OC i jednocześnie pojazd został ubezpieczony w innym towarzystwie ubezpieczeniowym istnieje możliwość wypowiedzenia umowy automatycznie przedłużonej zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). Wówczas składka z tytułu polisy automatycznie wznowionej zostanie naliczona do dnia rozwiązania umowy.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 28a ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zakupionego pojazdu

  Nabywca pojazdu ubezpieczonego w Generali ma prawo do wypowiedzenia umowy zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), wówczas umowa zostanie zamknięta z dniem wpływu wypowiedzenia. Jeśli składka nie jest opłacona, zostanie ona naliczona od dnia zakupu pojazdu do dnia złożenia wypowiedzenia umowy. Brak wypowiedzenia ubezpieczenia oznacza kontynuację umowy do końca jej trwania.

  Wypowiedzenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. art. 31 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
  5. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. załącz przez stronę klikając tutaj
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali,
  4. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
 • Odstąpienie od umowy zawartej na odległość (telefon, internet)

  Od umowy, która została zawarta przez telefon lub internet można odstąpić w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym Konsument został poinformowany o jej zawarciu. Odstąpienie jest możliwe bez podania podania przyczyn.

  Odstąpienie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer rejestracyjny pojazdu
  3. numer polisy
  4. własnoręczny podpis.

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa. W przypadku wysyłki dokumentu pocztą liczy się data stempla pocztowego.
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Przeksięgowanie składki w ubezpieczeniu OC

  W przypadku wpłaty składki na nieprawidłowy numeru konta, w celu przeksięgowania środków należy przesłać do Generali:

  1. potwierdzenie wpłaty składki
  2. wniosek o przeksięgowanie ze wskazaniem prawidłowego numeru konta, numerem polisy oraz własnoręcznym podpisem

  Wypowiedzenie można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Aktualizacja danych osobowych

  W celu aktualizacji danych osobowych lub kontaktowych należy przesłać do Generali wniosek o ich zmianę.

  Wniosek powinien zawierać:

  1. imię i nazwisko
  2. numer polisy
  3. dane zgłoszone do aktualizacji
  4. własnoręczny podpis.

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  3. złożyć u Agenta Generali.

  Zmiany numeru telefonu, adresu e-mail oraz adresu do korespondencji można również dokonać kontaktując się z infolinią dzwoniąc na numer 913913913.

 • Kiedy przysługuje zwrot składki z ubezpieczenia AC

  Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia przysługuje w przypadku:

  1. sprzedaży pojazdu. Warunkiem zwrotu składki jest przesłanie do Generali dokumentu potwierdzającego sprzedaż pojazdu.
  2. demontażu pojazdu. Warunkiem otrzymania zwrotu jest przesłanie do Generali zaświadczenia o demontażu.
 • Przeksięgowanie składki w ubezpieczeniu AC

  W przypadku wpłaty składki na nieprawidłowy numeru konta, w celu przeksięgowania środków należy przesłać do Generali:

  1. potwierdzenie wpłaty składki
  2. wniosek o przeksięgowanie ze wskazaniem prawidłowego numeru konta i numeru polisy oraz własnoręcznym podpisem

  Dokumenty można przesłać:

  1. w formie skanu lub cyfrowego zdjęcia dokumentu na adres e-mail: centrumklienta@generali.pl
  2. pocztą na adres: Generali TU S.A. ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa,
  3. złożyć u Agenta Generali.
 • Dokumenty

Niestety nie znaleźliśmy wyszukiwanej frazy, proszę spróbować wpisać inną frazę lub wybrać jedną z kategorii poniżej.

Jan Bezpieczny Pośrednik