assistance-w-podrozy

Czy mogę ubezpieczyć samochód, który za kilka dni będzie sprowadzany z zagranicy?

Ubezpieczenie pojazdu niezarejestrowanego na terenie Polski

Przedmiotem ubezpieczenia może być wyłącznie wskazany w dokumencie ubezpieczenia pojazd zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

8 z 27 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik