assistance-w-podrozy

Czy mogę ubezpieczyć szesnastoletni pojazd?

Pojazd powyżej 15 lat?

Tak. Ubezpieczenie assistance można zawrzeć również dla pojazdu, który ma więcej niż 15 lat. Należy to zaznaczyć w formularzu zakupu polisy, w pytaniu: „W jakim wieku jest Twój pojazd?”.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

25 z 29 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik