assistance-w-podrozy

Czy w przypadku awarii w drodze przysługuje mi zakwaterowanie?

Zakwaterowanie w przypadku awarii

W wariancie Prestiż Ubezpieczony może liczyć na zakwaterowanie w hotelu o maksymalnym standardzie trzygwiazdkowym lub w innym obiekcie hotelarskim o podobnym standardzie na czas naprawy Pojazdu lub do czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, nie dłużej jednak niż na okres 3 dób hotelowych, przy czym świadczenie zakwaterowania przysługuje Ubezpieczonemu, o ile zdarzenie assistance miało miejsce w odległości minimum 100 km od miejsca zamieszkania.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

6 z 9 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik