assistance-w-podrozy

Jakie zdarzenia są uznawane za awarię?

Awaria

Zgodnie z OWU, awarią są nagłe i niespodziewane zdarzenia uniemożliwiające bezpieczne i zgodne z przepisami ruchu drogowego działanie pojazdu lub powodujące unieruchomienie pojazdu, spowodowane przypadkami wynikającymi z przyczym wewnętrznych pojazdu.

Za awarię uważa się również:

  • uszkodzenie, zagubienie lub zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu urządzeń służących do jego otwarcia lub uruchomienia,
  • rozładowanie akumulatora,
  • przepalenie żarówki w pojeździe,
  • unieruchomienie pojazdu wskutek braku paliwa, zatankowania niewłaściwego paliwa lub zamarznięcia paliwa,
  • uszkodzenie ogumienia.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

25 z 37 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik