assistance-w-podrozy

Czy ubezpieczenie obejmuje też szkody powstałe wskutek zużycia eksploatacyjnego?

Zużycie eksploatacyjne auta

Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zużycia eksploatacyjnego, w tym polegającego na zużyciu, korozji, utlenieniu, zawilgoceniu, zapleśnieniu, oddziaływaniu normalnych warunków atmosferycznych oraz spowodowane pogorszeniem się stanu technicznego pojazdu wskutek długotrwałego postoju.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

2 z 4 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik