ubezpieczenia-podrozne

Co to jest odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym?

Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie i na rzeczy wyrządzone czynem niedozwolonym (odpowiedzialność deliktowa) osobom trzecim podczas podróży krajowej lub zagranicznej w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Odpowiedzialnością Generali objęte są szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego oraz przez osoby i zwierzęta, za które ponosi on odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do ich naprawienia. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszystkie szkody muszą być następstwem działania albo zaniechania działania przez Ubezpieczonego.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

19 z 38 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik