ubezpieczenia-podrozne

Czy mogę wykupić ubezpieczenie assistance dla samochodu ciężarowego?

Assistance dla samochodu ciężarowego?

Ubezpieczenie assisance zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia można zawrzeć tylko dla samochodu osobowego.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

4 z 7 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik