ubezpieczenia-podrozne

Co zawiera pakiet Assistance Standard?

Assistance Standard

 • całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy Generali
 • kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 • przekazanie informacji
 • informacja przed podróżą
 • transport Ubezpieczonego na teren RP lub kraju zamieszkania (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej (max 7 dni)
 • transport i pobyt osoby wezwanej do Ubezpieczonego (max 7 dni)
 • transport osób towarzyszących Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej w razie jego śmierci (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia)
 • transport zwłok Ubezpieczonego (koszty nie pomniejszają sumy ubezpieczenia kosztów leczenia), zakup trumny przewozowej do 1 000 €
 • pomoc w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów
 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (24 godz.)
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu (opóźnienie co najmniej 6 godz.)
 • opieka nad towarzyszącymi Ubezpieczonemu w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi (zakwaterowanie i wyżywienie, max 7 dni)
 • kierowca zastępczy
 • zastępstwo w podróży służbowej
 • pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu
 • odzyskanie danych z aparatu fotograficznego

Czy ta odpowiedź była pomocna?

24 z 41 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Ewa jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 536571950