ubezpieczenia-podrozne

Co to są koszty leczenia poniesione za granicą?

Koszty leczenia za granicą

Koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego, który w okresie podróży zagranicznej musiał niezwłocznie poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem albo nieszczęśliwym wypadkiem, w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania albo placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Pełny przedmiot i zakres ubezpieczenia dostępny jest w OWU.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

4 z 5 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik