ubezpieczenia-na-zycie

Czy muszę być w związku małżeńskim, aby skorzystać z wariantu Razem lub Rodzina?

Partner w ubezpieczeniu na życie

Do ubezpieczenia na życie zawieranym na stronie bezpieczny.pl można przystąpić również z partnerem, przy czym zgodnie z definicją z OWU partner to: „osoba pozostająca z Klientem w związku:

  • małżeńskim w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego albo
  • nieformalnym, prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe, wskazana przez Klienta w oświadczeniu, przy czym zmiany oświadczenia można dokonać raz na 24 miesiące. Wskazanie osoby, o której mowa w ppkt. b, oznacza, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy głównej będą objęte zdarzenia dotyczące wyłącznie partnera – również wówczas, gdy Klient formalnie pozostaje lub będzie pozostawał na dzień zdarzenia w związku małżeńskim z inną osobą”.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

5 z 7 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337