ubezpieczenia-na-zycie

W jakim czasie od zawarcia umowy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?

Start ochrony ubezpieczenia na życie

Ochrona ubezpieczeniowa może rozpocząć się najwcześniej dwa dni robocze od dnia zawarcia wniosku, po spełnieniu wszystkich wymagań niezbędnych do zawarcia umowy, tj. opłaceniu pierwszej składki i przesłaniu kopii/skanu dokumentu tożsamości dla dodatkowej weryfikacji.

Czy ta odpowiedź była pomocna?

188 z 219 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik