ubezpieczenia-na-zycie

Dlaczego do zawarcia umowy ubezpieczenia na życie potrzebny jest skan mojego dokumentu tożsamości?

Dokument tożsamości

Identyfikacja Klienta i weryfikacja tożsamości jest w zakresie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 z późn. zm.).

Czy ta odpowiedź była pomocna?

46 z 79 oceniających uważa tę odpowiedź za pomocną
Jan Bezpieczny Pośrednik