Ubezpieczenia Podróżne

Ubezpiecz podróż online - szybko i bezpiecznie

Ubezpieczenie "Generali z myślą o podróży" pokrywa koszty leczenia i usług assistance za granicą, w przypadku zachorowania na COVID-19, do sumy wskazanej na umowie ubezpieczenia

Jan Bezpieczny Pośrednik