Aktualności

Aktualna oferta - COVID-19 w zakresie NNW

01.09.2020

Bezpieczny.pl co roku aktualizuje ofertę ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci i młodzieży uczącej się w taki sposób by zakres ubezpieczenia maksymalnie był dopasowany do potrzeb i oczekiwań rynku. Dynamiczny wzrost zachorowań na COVID-19 i ogłoszenie pandemii to sytuacja, której nikt się nie spodziewał, ale z którą wszyscy musimy się zmierzyć prawie w jednakowym stopniu.

Będąc świadomym powagi obecnej sytuacji Bezpieczny.pl natychmiast zaktualizował ofertę ubezpieczenia dla dzieci i młodzieży (zwane także NNW szkolne) oświadczenie związane z zachorowaniem na COVID-19.

Zakres ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży obejmuje pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby, który trwał co najmniej nieprzerwanie 5 dni z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy pobyt Ubezpieczonego w szpitalu był spowodowany zdiagnozowaniem choroby Covid-19, świadczenie z tytułu pobytu Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby jest wypłacane jeżeli pobyt w szpitalu trwał minimum 2 dni od dnia zdiagnozowania Covid-19 oraz rozpoczął się po upływie 30 dni (w przypadku zdiagnozowania Covid-19 po upływie 14 dni) od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla nowych klientów. Dla klientów którzy kontynuują ochronę ubezpieczeniową świadczenie związane z zachorowaniem na COVID-19 jest w zakresie od początku ochrony ubezpieczeniowej wskazanej w polisie. W przypadku gdy wskutek zdiagnozowania choroby Covid-19 Ubezpieczony będzie przebywał na OIOM, Generali wypłaci jednorazowo dodatkowe świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia na pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby obowiązującej w dniu rozpoczęcia pobytu Ubezpieczonego na OIOM.

Nowoczesne ubezpieczenie to takie, które w swoim zakresie uwzględnia nie tylko wypracowane przez lata standardy ale odpowiada na zmieniające potrzeby się rynku. Oferta ubezpieczeń od Bezpieczny.pl z pewnością spełnia wszystkie kryteria rozwiązania innowacyjnego, zgodnego z oczekiwaniami klientów.

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Agnieszka jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 604441091