Aktualności

Co z NNW szkolnym poza szkołą.

29.06.2021

Ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych wypadków dla wychowanków i uczniów placówek oświatowo-wychowawczych to  w skrócie  po prostu NNW szkolne. Nazwa ta funkcjonuje w języku potocznym  na tyle długo,  że dziś praktycznie stosowana jest jako nazwa ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży uczącej się. I nie budziłaby ona większych wątpliwości gdyby nie wydarzenia ubiegłego roku,  a dokładniej  ogłoszenie pandemii i przejście uczniów na naukę   zdalną. W momencie, gdy dzieci rozpoczęły naukę w warunkach domowych,  nazwa NNW szkolne zaczęła budzić wątpliwości. Czy szkolne działa  poza szkołą? Tak! Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków działa  przez cała dobę,  7 dni w tygodniu.  Dziecko ma zapewnioną ochronę ubezpieczoną także w czasie wolnym – w weekendy, wakacje, ferie i w święta. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie,  z wyłączeniem kosztów leczenia za granicą-ale o  tym w kolejnym artykule.

Przypomnijmy także czym jest nieszczęśliwy wypadek. To przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli ani stanu zdrowia ubezpieczonego dziecka. Nieszczęśliwego wypadku nie jesteśmy w stanie przewidzieć  czy przed nim ustrzec, ale polisa z pewnością  pomoże  złagodzić  jego negatywne skutki.

Co   równie ważne, ubezpieczenie NNW szkolne kupisz poza szkołą.  Na portalu www.bezpieczny.pl zakupu ubezpieczenia dla swojego dziecka możesz dokonać w dowolnym momencie, w weekend czy w wakacje,  a  zawarta umowa będzie trwała przez cały rok kalendarzowy.

Bezpieczny.pl co  roku rozszerza zakres proponowanej oferty o świadczenia, których oczekują  rodzice. Dzięki temu  rodzic ma gwarancję,  że wybierając ubezpieczenie ma szeroki  zakres ochrony, a ubezpieczenie będzie odpowiadało potrzebom i oczekiwaniom. Należy zwrócić uwagę, że oferta od Bezpieczny.pl daje możliwość wyboru jednego z  kilku wariantów. Zakres w każdym wariancie   jest taki  sam, różnica wynika z wysokości sum  ubezpieczenia i wysokości świadczeń. Im wyższa suma ubezpieczenia tym wyższa wypłata świadczenia.

W aktualnej ofercie ubezpieczenia NNW szkolnego  od Bezpieczny.pl znalazła się także opcja rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność  cywilną w życiu prywatnym z tytułu szkód rzeczowych lub osobowych wyrządzonych osobom trzecim w związku z wykonywaniem przez ubezpieczone dziecko czynności życia prywatnego oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu. Jednak  należy pamiętać, że opcja ta jest możliwa do wykupienia dla  dzieci,  które ukończyły 13 lat. Kryterium wieku w ubezpieczeniu oc nie jest przypadkowe i  jest silnie związane z przepisami prawa polskiego. Oc w  parze z NNW to kompleksowa  ochrona ubezpieczeniowa, by dzieci  i młodzież ucząca się byli bezpieczni także poza szkołą.

Jan Bezpieczny Pośrednik

Cześć!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze ubezpieczenia?

Nasza konsultantka Aneta jest teraz dostępna. Zadzwoń do niej na podany poniżej numer. +48 570971337