Aktualności

COVID-19 w ubezpieczeniu szkolnym

21.05.2020

21 maja br. na stronie bezpieczny.pl pojawiła się nowa oferta ubezpieczenia NNW dla dzieci oraz NNW dla pracowników placówek oświatowo-wychowawczych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Zakres ochrony ubezpieczeniowej został rozszerzony o następujące świadczenia związane z koronawirusem:

  • pobyt w szpitalu w celu leczenia COVID-19 – w przypadku pobytu w szpitalu związanego z leczeniem COVID-19 Generali wypłaci świadczenie w wysokości od 200 do 500 złotych, w zależności od wybranego wariantu ochrony ubezpieczeniowej.
  • pobyt na OIOM w związku z zachorowaniem na COVID-19 – jeżeli z powodu zachorowania na COVID-19 Ubezpieczony trafi na OIOM, Generali wypłaci dodatkowe świadczenie w wysokości od 200 do 500 złotych, w zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej dotyczy wszystkich Ubezpieczonych w wieku od 4 miesiąca do 67 roku życia, a więc objęci nim mogą być nie tylko wychowankowie żłobków czy przedszkoli oraz uczniowie i studenci, ale i wszyscy pracownicy placówek oświatowo-wychowawczych, w tym dyrektor, nauczyciele czy personel administracyjny i wspierający.

Oferta ubezpieczenia NNW szkolne dostępna jest na stronie:

Jan Bezpieczny Pośrednik